Я ДОКРИЧУСЬ ДО НЕБЕС (сл. Святослава Моисеенко, муз. Марка Гройзбурга и Андрея Тимошика)